Sản phẩm và dịch vụ

Hệ thống sản xuất nội dung tự động
Phần mềm sản xuất và đăng tải video tự động từ nội dung văn bản

Autovid cho phép người dùng sản xuất và đăng tải video tự động. Hỗ trợ sản xuất nhanh chóng hàng loạt video theo các định dạng nội dung cho trước hoàn toàn tự động.

“Chúng tôi mong muốn tạo ra các sản phẩm tốt nhất, tận dụng hiệu quả những thành tựu phát triển công nghệ của thế giới, đồng thời sử dụng công nghệ để cải thiện môi trường hoạt động báo chí, thông tin, truyền thông tại Việt Nam”

Đặng Hải Lộc, Nhà sáng lập & CEO

  • location
    Tầng 23, Toà Eurowindow Multi-complex 27 Trần Duy Hưng
  • phone
    0931 458 189
  • mail

Hệ sinh thái AIVGroup