Về AIV Group

Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông AIV Group là một startup công nghệ Việt Nam, được thành lập từ ngày 30/08/2019. AIV Group hoạt động trong lĩnh vực thu thập, phân tích, cung cấp dữ liệu truyền thông và các giải pháp tự động hoá sản xuất nội dung.

Tầm nhìn

AIV Group hướng đến việc ứng dụng những tiến bộ về công nghệ, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Dữ liệu lớn (Big Data) để số hoá, hiện đại hoá các quy trình sản xuất và tiêu thụ thông tin đã tồn tại lâu đời trong xã hội Việt Nam, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong lĩnh vực truyền thông do mặt trái của công nghệ như: vấn nạn tin giả, hình ảnh, video được cắt ghép tự động…

Sứ mệnh

Góp phần xây dựng hệ sinh thái báo chí -truyền thông - công nghệ - đào tạo cùng phát triển vững mạnh thông qua việc đồng hành tư vấn và cùng xây dựng giải pháp công nghệ cho các đơn vị có nhu cầu hiện đại hoá công nghệ, tiến tới chuyển đổi số thành công.

Thế mạnh

Trí tuệ nhân tạo
Dữ liệu lớn
Kinh nghiệm truyền thông

AIV Group mong muốn tạo ra các sản phẩm tốt nhất, tận dụng hiệu quả những thành tựu phát triển công nghệ của thế giới, đồng hành cùng các cơ quan báo chí, truyền thông, các cơ sở đào tạo xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số tin tức, nhằm mục tiêu cùng nhau phát triển và thực hiện chuyển đổi số thành công.